top of page

TEAM

rohit.jpg

Rohit Chemburkar
Co-Founder & CEO

Allwyn.jpg

Allwyn Lobo
CTO

rahul.jpg

Rahul Sharma
VP - Operations

Rajendra.jpg

Rajendra Vadgama
VP - Finance

Portrait_Placeholder.png

Darshan Varier
VP - Product & Marketing

bhavik.jpg

Bhavik Chinai
Co-Founder & Chairman

titiksha.jpg

Titiksha Saxena
Manager - Sales

anand.jpg

Anand Tiwari
Manager Finance

Portrait_Placeholder.png

Gayatri
Manager - KAM

alazhar1.jpg

Alazhar Sariya
Sr. Associate CS

anas2.jpg

Anas Siddique
Sr. Associate - Operations

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

IMG_20190719_153306__02.jpg

Kashmira Khamkar
Associate CS

Rekha.jpg

Rekha Sawant
Associate Finance

IMG_20190719_113703__01.jpg

Sanjay Solanki
Sr. Associate - Operations

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

Portrait_Placeholder.png

Name
Designation - Department

bottom of page